Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza do korzystania z internetowej giełdy pracy, będącej jednym z elementów realizowanego przy wsparciu środków Unii Europejskiej projektu „PI ‒ innowacyjny model: godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego”. Projekt ma ułatwić kobietom godzenie życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia.

Zarówno sam projekt, jak i giełda pracy skierowana jest do kobiet z województwa mazowieckiego, szczególnie tych przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz dla pracodawców zainteresowanych elastycznymi formami zatrudniania. Giełda dostępna jest pod adresem www.elastycznapraca.com oraz www.ffi.org.pl/gieldapracy. Umożliwia ona bezpłatne dodawanie ogłoszeń obu zainteresowanym stronom. Korzystanie z giełdy jest bezpłatne, bezpieczne i przyjazne w obsłudze.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie na stronie http://www.ffi.org.pl/innowacyjnymodelgodzenie/