5 grudnia 2013r. o godzinie 16.00 Burmistrz Gminy Brok podejmował w wyremontowanej sali konferencyjnej Urzędu Gminy  prelegentów oraz gości debaty publicznej pod tytułem "Udział kobiet w samorządach", zorganizowanej przez Społeczny Instytut Ekologiczny oraz Stowarzyszenie Aktywne Lokalnie.

Debata jest częścią projektu "Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich" realizowanego w trzech powiatach: ostrowskim, kieleckim i chełmskim. Projekt wspierany jest przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Prelegentami debaty byli: p. Jerzy Bauer - Wicestarosta ostrowski, p. Marek Młyński Burmistrz Gminy Brok, p. Danuta Janusz -Wiceburmistrz Ostrowi Maz, p. Eliza Drewnowska - dyrektor szkoły podstawowej w Bogutach-Piankach, p. Bożena Kordek - przewodnicząca Rady Powiatu w poprzedniej kadencji, p. Iwona Wierzbicka - pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet i p. Urszula Wołosiewicz - radna powiatu; przedstawiciele samorządów gminnych: p. Rafał Kowalczyk - Wójt Gminy Wąsewo, p. Michał Rutkowski - Wójt Gminy Andrzejewo, sekretarz oraz skarbnik Gminy Brok w osobach p. Tomasza Skibickiego i p. Hanny Zając oraz około 50 pań uczestniczących aktywnie w życiu powiatu. Przebieg dyskusji moderowała inicjatorka projektu p. Sonia Priwieziencew.
Aktywnie w organizację debaty w Broku włączyły się mieszkanki naszego miasta p. Danuta Jabłonka-Grabowska oraz p. Łucja Jóźwik.
W trakcie debaty poddano dyskusji problematykę udziału kobiet w samorządach.  
Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński rozpoczął swoje wystąpienie powitaniem wszystkich gości , następnie odczytał list od Ministra p. Jacka Michałowskiego -Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do uczestników debaty.

Następnie animator projektu p. Klaudia Wojciechowicz przedstawiła statystyki udziału kobiet w samorządach w powiecie ostrowskim i nakreśliła podstawowe problemy do dyskusji. Dane statystyczne wykazują, że w Polsce w radach gminnych jest trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet. Tylko 9% wójtów w Polsce to kobiety. W powiecie ostrowskimi jest w sumie 21% kobiet w radach gmin, ale ani jednej na stanowisku wójta. W Gminie Brok współczynnik ten wynosi 27%.

Najżywszą dyskusję wywołało pytanie o parytet i inne sposoby zwiększenia udziału kobiet w samorządach. Podsumowując debatę wszyscy zgodzili się, że nadreprezentacja jednej z płci jest niepożądana w niemal każdym zawodzie, jednak nie uznali parytetu za dobry środek zrównoważonego zatrudnienia. W różnej formie wygłaszano zbieżne opinie, że głównym kryterium przydatności pracownika/samorządowca powinna być wiedza, doświadczenie i umiejętności. Interesująco zarysowały się koncepcje aktywizacji społecznej kobiet. Zwracano uwagę na potrzebę wsparcia ze strony rodziny i grup koleżeńskich, na wyraźne zmiany w postrzeganiu aktywności społecznej kobiet i ewolucję stylu uprawiania polityki - od męskiej próby sił do empatii, rozsądku i rzetelnej pracy.
Debatę zakończyły rozmowy w kuluarach, świąteczne życzenia i słodki akcent w postaci ciast przygotowanych przez panie z Broku.


Więcej zdjęć w galerii: Debata publiczna pt.: "Udział Kobiet w Samorządach”