Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Moja firma - moją szansą" w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"  Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, bez względu na status na rynku pracy oraz osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia, które zamieszkują  w Ostrołęce lub na terenie powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego lub wyszkowskiego.
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie:
szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości,
finansowe, w formie:                                  
    - jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł,
    - wsparcia pomostowego w wysokości 1,3 tys. zł wypłacanego przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarcze.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne 10 grudnia 2013 r., o godz. 10.00 do Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66.
Rekrutacja odbędzie się w połowie grudnia 2013 r.
Szczegóły na stronie internetowej www.wup.mazowsze.pl/zakładka Filia w Ostrołęce.
Tel. 029/760 40 15