W dniu 02.12.2013r. w Urzędzie Gminy w Broku odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie zasad przyznawania i wypłaty pomocy w ramach Działania 413: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z działania „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Szkolenie przeprowadził  wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło” p. Grzegorz Nadratowski.