15 listopada 2013 r. dokonano odbioru robót budowlanych w związku z zakończeniem realizacji inwestycji drogowej Powiatu Ostrowskiego wspólnie z  Gminą Brok, dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 2639W przebiegającej przez miejscowości: Brok, Puzdrowizna, Laskowizna.

W ramach zadania wykonano m.in.: modernizację nawierzchni, regulację odwodnienia, zjazdy do posesji oraz zjazdy na pola uprawne.
Przypominamy, iż całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.758.082,00 zł, w tym partycypacja kosztów Gminy Brok  to 836 837,00 zł.
Nowa droga w sposób znaczący ułatwi i usprawni codzienne życie mieszkańcom miejscowości przez które przebiega, jak też wszystkim jej użytkownikom.