Get Adobe Flash player
W środę 10 stycznia w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku zainaugurowano kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Więcej…


Dnia 20 grudnia uczniowie klas I, IIIa, IIIb wzięli udział w świątecznym seansie filmowym organizowanym przez Kino „Ostrovia”. Uczniowie obejrzeli film pt.,,Pierwsza Gwiazdka'', którego bohaterem był odważny osiołek o imieniu „Bo” tęskniący za wolnością i marzeniami. Filmowa opowieść wprowadziła dzieci w magiczny klimat, ponieważ jej fabuła dotyczyła świąt Bożego Narodzenia. 

Więcej…

W dniu 20 grudnia 2017 r. uczniowie klasy II oddziału gimnazjalnego Katarzyna Socik i Szymon Macioch rozprowadzali nalepki wartościowe TPD na terenie miasta Brok. Uczniowie zebrali 244 zł., które przekazano do Powiatowego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrowi Mazowieckiej na zorganizowanie paczek noworocznych. Paczki otrzymają również uczniowie zespołu w Broku. Zbiórkę zorganizowała i nadzorowała Pani Bożena Mieczkowska Przewodnicząca Szkolnego Koła TPD przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.


Ostatni tydzień nauki przed świętami był dla uczniów ZPPO w Broku wyjątkowy. Cała społecznośc szkolna poddała się magii Świąt Bożego Narodzenia. W szkole słychać było kolędy. Uczniowie pod opieką wychowawców zadbali o świąteczny wystrój sal lekcyjnych.

Więcej…

W dniu 18 grudnia w ZPPO w Broku odbyło się spotkanie Wigilijne, które wprowadziło całą szkolną społeczność w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Na spotkanie przybyli p. Marek Młyński - Burmistrz Gminy Brok, p. Jolanta Godlewska - Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, ks. Jarosław Hrynaszkiewicz - Proboszcz Parafii Brok, p. Monika Zadroga – Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców, p. Ewa Młynarczuk - p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej w Broku oraz uczniowie, rodzice i pracownicy ZPPO w Broku.

Więcej…Uczniowie Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku biorą udział w projekcie unijnym " Większe możliwości-lepszy start". Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych, językowych i przyrodniczych u uczniów. W ramach projektu odbywają się zajęcia z języka angielskiego, matematyki, logopedii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, przedsiębiorczości oraz przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu. 

 

Więcej…

W dniu 11 grudnia 2017 r. Policjant z Zespołu ds Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej - starszy sierżant Łukasz Kuliś przeprowadził pogadanki na temat cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Więcej…


W dniu 8 grudnia 2017 r. uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Broku wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej Panem Eugeniusz Nowickim.

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.