Get Adobe Flash player
Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O udzielenie dotacji mogą starać się rolnicy i domownicy rolników. Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Więcej…


Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XVIII edycję konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”. Przyznawane już po raz kolejny nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, zaangażowanych w rozwój oraz promocję naszego regionu. Jest to wyróżnienie przyznawane za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej oraz promocję Województwa w tych dziedzinach.

Konkurs doskonale pokazuje jak wielu na Mazowszu jest światłych obywateli, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia nasz region nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami. Każdego roku do Nagrody nominowane są nietuzinkowe postacie, mające szczególne zasługi na rzecz społeczności lokalnej.

Podobnie jak w latach ubiegłych spośród nominowanych zostanie wyłonionych 10 laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł netto. Nabór wniosków trwa do 15 września 2017 roku.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego zostały określone w Regulaminie dostępnym na stronach internetowych www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.


Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
 

Więcej…Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma wraz z Partnerami organizuje, już po raz szósty, Marsz Pamięci 22 lipca, w szczególnym roku 75. rocznicy Aktion Reinhardt i Zagłady Żydów polskich dokonanej przez niemiecką III Rzeszę. W wyniku Akcji Reinhardt zginęły około trzy miliony Żydów z terenów ziem polskich okupowanych przez Niemców. Organizowany od 2012 roku marsz ulicami Warszawy, ma na celu oddanie hołdu największej żydowskiej społeczności przedwojennej Europy, trzystu tysiącom Żydów zamordowanych w niemieckim ośrodku zagłady w Treblince.

Więcej…

 
Liczne atrakcje, dobra muzyka oraz przepiękny krajobraz z malowniczym widokiem na rzekę Bug sprawiły, że były to wyjątkowo udane dni.  W tym roku urozmaicony program, obfitujący w liczne koncerty, wydarzenia artystyczne i sportowe sprawił, że każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.

Więcej…


21 czerwca 2017 r.,  w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Brok Marek Młyński oficjalnie otworzył wystawę zatytułowaną "Rotmistrz Witold Pilecki - Polak, Mąż, Ojciec, Bohater", poświęconą osobie oficera rezerwy Wojska Polskiego, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, dobrowolnego więźnia obozu koncentracyjnego w Auschwitz, skazanego na śmierć i straconego w 1948 roku.

Więcej…


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza zamknięty nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, trwający w terminie od 19.06.2017 r. do 30.06.2017 r. w ramach niżej wskazanych programów:

Więcej…


W dniu 9 czerwca br. odbyło się XX posiedzenie Rady Gminy w Broku kadencji 2014-2018. Głównym tematem posiedzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Brok za 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Więcej…


Miło nam poinformować, że Gmina Brok otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Większe możliwości - lepsze jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Działanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Całkowita wartość projektu wynosi 250 479,55 zł, kwota przyznanego dofinansowania 230 879,55 zł.

Więcej…


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o możliwości składania wniosków na refundację pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

Informacja.pdf

Dmuchana zjeżdżalnia, ekologiczne kino rowerowe - prezentacje multimedialne napędzane systemem rowerów „Kino bez prądu”, układanie Eko-puzzli, gry planszowe, zabawy z animatorami ze studia artystycznego „Ssmyk” z Białegostoku, malowanie twarzy, kącik fryzur, bańki mydlane, wata cukrowa, lody, balony… to tylko niektóre z wielu atrakcji czekających w tym roku na dzieci z okazji ich święta na boisku szkolnym Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. 1 czerwca odbyła się tam ogromna impreza sportowo-ekologiczna.

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.