Get Adobe Flash player

Od kilku lat w Bibliotece Publicznej w Broku spotykają się mieszkańcy, aby wspólnie  pośpiewać wraz z brokowskim zespołem „Jarzębina”.
Tak też było i w tym roku, w środowy wieczór 11 stycznia w Bibliotece rozbrzmiewały kolędy i pastorałki. Piękny śpiew Zespołu Ludowego „Jarzębina” poprowadził gości biblioteki w cudowny świat tradycyjnych polskich kolęd.

Więcej…


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez;

Infolinię 800-120-002 czynną całą dobę w tym dyżury :

Więcej…


W dniu 3 stycznia br. Burmistrz Gminy Brok - Marek Młyński, przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy - Hanny Zając podpisali umowę  z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok”.

Więcej…


Urząd Gminy w Broku przyjmuje od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. wnioski o objęcie dofinansowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.
Dofinansowanie obejmuje 85% kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, załadunkiem oraz przygotowaniem do transportu i transportem, a także przekazaniem do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
Dotacji nie podlega wykonanie nowych pokryć dachowych oraz koszty związane z demontażem starej konstrukcji dachu.

Więcej…

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz pojawieniem się kolejnych ognisk tej choroby na terenie Polski, w tym pierwszego przypadku ptasiej grypy u łabędzia niemego na terenie województwa mazowieckiego- powiat otwocki, a także stale zmieniającą się sytuacją epizootyczną w zakresie HPAI oraz potencjalnym zagrożeniem wystąpienia tej choroby u ptaków, na terenie powiatu ostrowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) przesyła informacje dotyczące ww. jednostki chorobowej.

Rozporządzenie MR i RW z 2016 poz. 2091 grypa ptaków

Ulotka HPAI  Apel MRiRW oraz GLW


W związku pojawieniem się kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz mając na względzie aktualną i stale zmieniającą się sytuację epizootyczną w zakresie HPAI, a także potencjalne zagrożenie wystąpienia tej choroby u ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej, przesyła:

- wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych,

- Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim – piątego ogniska HPAI w 2016r. w Polsce (z dnia 2016-12-18 godz. 20:15:11)HARMONOGRAM POBORU KRWI
 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ W ROKU 2017
 
Realizacja poboru krwi w budynku Sanepidu (niski parteer) w Ostrowi Maz. ul. gen. Wł. Sikorskiego 3 w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca; rejestracja Dawców w godz. 9.30 - 13.00.

Więcej…


W środę 21 grudnia br., zgodnie z tradycją, odbyło się spotkanie wigilijne z osobami starszymi i samotnymi z terenu miasta i gminy Brok.
Na wspólnej wieczerzy w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku z zaproszonymi osobami spotkali się Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński, Ksiądz Prałat Stanisław Skarżyński, Ksiądz Proboszcz Jarosław Hrynaszkiewicz i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku.
 

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.