Get Adobe Flash player

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu sondażowym dotyczącym Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wypełnienie ankiety zajmie od 3 do 5 minut. Państwa opinie są bardzo cenne i pozwolą na ulepszenie oraz dalszy rozwój aplikacji.

Więcej…

 
 
W dniu 9 lutego br. odbyło się XVII posiedzenie Rady Gminy w Broku.
Głównym tematem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brok oraz przyjęcia Programu Rewitalizacji na terenie miasta Brok.

Więcej…


W dniu 27 stycznia 2017 r. w Ratuszu Miejskim w Broku odbyło się IV spotkanie noworoczne, na które przybyło szerokie grono gości, zaproszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Brok Marka Młyńskiego.
 

Więcej…


WIDZĄC ZAGROŻENIE W SWOIM OTOCZENIU - SKORZYSTAJ Z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej przypomina mieszkańcom powiatu ostrowskiego, że od 20 września 2016r. mogą wpływać na swoje bezpieczeństwo za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jeśli widzisz zagrożenie w Twoim otoczeniu - reaguj, zgłoś je poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Więcej…


W dniu 17 stycznia 2017 r. ogłoszone zostały wyniki oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi Priorytetowej  działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Wniosek złożony przez Gminę Brok na zadanie pn. Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne został oceniony najwyżej!

Więcej…

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza podatników rozliczających się z tzw. „ryczałtu” do skorzystania z akcji edukacyjnej „Tydzień dla ryczałtowców – rozliczamy PIT-28 przez Internet” do siedziby Urzędu w dniach 25 – 31 stycznia 2017 r. w godzinach 8:00-15:00 pokój nr 13.

Pracownicy Urzędu będą udzielać instruktażu przy sporządzaniu zeznań PIT-28 elektronicznie.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informuje o pojawieniu się kolejnych ognisk grypy ptaków (HPAI), a także stale zmieniającą się sytuacją epizootyczną w zakresie HPAI oraz potencjalnym zagrożeniem wystąpienia tej choroby u ptaków, na terenie powiatu ostrowskiego w załączeniu przekazuje:

- Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący zagrożenia HPAI oraz zasadami w zakresie zapobiegania wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków,


-
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 poz. 2091).

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.