Get Adobe Flash player

Budowa ulic, modernizacja sali widowiskowej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przygotowywanie kolejnych projektów pod następne inwestycje... Na terenie Gminy Brok prowadzony jest szereg najróżniejszych inwestycji,  które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Więcej…

Stowarzyszenie "Rzepa" zaprasza na konferencję organizowaną dn. 23 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w gospodarstwie agroturystycznym DAJANA w Broku ul. Małkińska 33a. Tematem konferencji będzie "Budowanie sieci współpracy lokalnych gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych".

Pobierz (Program Konferencji.pdf)Program Konferencji.pdf


Burmistrz Gminy Brok informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku, należy złożyć wniosek do Burmistrza Gminy Brok. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za  zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.
Wypłaty realizowane będą w terminie od 2 października do 31 października 2017 roku gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Broku (w kasie).


Dzisiaj 24 lipca 2017 r. świętował – 102 URODZINY - Pan Stanisław Korzeb - najstarszy Mieszkaniec Miasta i Gminy Brok. Przyjęcie urodzinowe Zacnego Jubilata i jego najbliższych odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Broku, na które z serdecznymi życzeniami zdrowia na kolejne lata, przybyli Burmistrz Miasta i Gminy Brok Pan Marek Młyński i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku Pani Dorota Borowa.

Więcej…

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku można będzie składać wnioski o świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy rozpoczynający się dnia 1 października okres świadczeniowy 2017/2018. Ponadto od dnia 1 sierpnia 2017 roku można będzie również złożyć wniosek o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy rozpoczynający się dnia 1 listopada okres zasiłkowy 2017/2018. Wnioski na świadczenie wychowawcze można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Broku,  listownie za pomocą Poczty Polskiej bądź elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.
                                           
                                   Kierownik
                                   GOPS w Broku
                                    /-/ Dorota Borowa

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej dot. obowiązku zgłaszania upadków świń przez hodowców.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji m.in. w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń, zapobiegania wystąpieniu znajdują się na stronach internetowych, m. in.:

· Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach  http://www.piwet.pulawy.pl/ w zakładce: Afrykański pomór świń,

· Głównego Inspektoratu Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/ - na stronie głównej oraz w zakładce: „sprawy weterynaryjne: ASF,

· Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej http://www.ostrowmaz.piwet.net/ - na stronie głównej.

Więcej…

W związku ze stwierdzeniem kolejnych ognisk (dot. świń) lub przypadków (dot. dzików) afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) informuje, iż Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1333) dokonano nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711, z 2016 . poz. 1295, 1770 i 1797 oraz z 2017 r. poz. 1036).

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.