Get Adobe Flash player

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informuje o mających miejsce niepokojących informacjach medialnych, które dotyczą wykorzystywania przez osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, obecnej sytuacji epizootycznej związanej z zagrożeniem lub wystąpieniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej chorób zakaźnych zwierząt, w tym wysoce zjadliwej grypy ptaków, do prowadzenia nieuprawnionych kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta oraz próbach wyłudzeń lub oszustw.

W załączeniu pismo PLW.pdf


Burmistrz Gminy Brok zarządzeniem nr 2/2017 z dnia 17 lutego br. ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. W wyznaczonym do dnia 3 marca br. terminie, złożone zostały dwie oferty.

Więcej…

 
 
W dniu 9 marca br. odbyło się XVIII posiedzenie Rady Gminy w Broku. Tematem przewodnim posiedzenia było podjęcie uchwał z zakresu oświaty, gospodarowania odpadami oraz finansów gminy.

Więcej…W dniu 14 marca 2017r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński  podpisał umowę o dofinansowanie projektu  pn. „Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne”.

Więcej…Środowe popołudnie, 8 marca 2017 r. należało do Pań z terenu Miasta i Gminy Brok.
Panie zaproszone zostały przez Burmistrza p. Marka Młyńskiego na specjalnie przygotowany dla nich w Ratuszu Miejskim program artystyczny.

Więcej…We wtorek, 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy w Broku odbyło się spotkanie informacyjne dla Rolników.
Tematem przewodnim spotkania było omówienie zasad naboru wniosków z programu ,,Wsparcie dla gospodarstw rolnych w ramach środków PROW 2014-2020”.

Więcej…


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl (w zakładce Informacje branżowe –Informacje branżowe – aktualności ) zostały zamieszczone informacje dla rolników i innych podmiotów dotyczące prowadzenia działalności w zakresie:

Więcej…W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk/przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Polski oraz istniejącym w dalszym ciągu zagrożeniem wystąpienia ww. choroby na terenie powiatu ostrowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) informuje, że nakazy i zakazy wydane na podstawie Rozporządzenia MR i RW z dn. 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 poz. 2091) są nadal obowiązujące i dotyczą wszystkich hodowców, niezależnie od ilości i gatunków utrzymywanych ptaków , w tym prowadzących tzw. przyzagrodowy chów drobiu.

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.