Get Adobe Flash player


W dniu 4 maja 2017 r. podpisano umowę z firmą LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik  sp. j. z Białej Podlaskiej, która w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wyłoniona jako wykonawca inwestycji pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok. W ramach projektu planowana jest modernizacja budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku oraz remont świetlic wiejskich: w Bojanach, Laskowiźnie i na ul. Czuraj. 

Więcej…


Gminne obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku o godz. 10.30.

Więcej…


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.
Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.

Więcej…


Burmistrz Gminy Brok informuje, iż projekt inwestycyjny pn. „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w gminie Brok” złożony w ramach RPO WM 2014-2020 dotyczący wykonania instalacji solarnych i fotowoltaicznych nie zakwalifikował się do dofinansowania. Z grupy 106 wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, a w której znalazł się projekt złożony przez Gminę Brok, ze względu na ograniczone środki finansowe, dofinansowanie uzyskało jedynie 5 gmin z terenu województwa mazowieckiego.
W związku z nieotrzymaniem środków ze źródeł zewnętrznych, projekt nie będzie realizowany. Jednakże, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie zarówno instalacjami fotowoltaicznymi jak i kolektorami słonecznymi, Gmina dołoży wszelkich starań, aby na ten typ inwestycji pozyskać dotację z innych źródeł, o czym będą Państwo na bieżąco informowani. 
W poniedziałek, 10 kwietnia 2017 r. Władze Samorządowe Miasta i Gminy Brok wspólnie z  Mieszkańcami i Młodzieżą Szkolną uroczyście oddali hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz Tragedii Smoleńskiej.

Więcej…W związku z utworzoną 1 marca 2017 roku Krajową Administracją Skarbową w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, poniżej zamieszczamy list otwarty Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  - p. Mariana Banasia, zawierający informacje na temat reformy, powodów jej przeprowadzenia oraz jej celów.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu.Treść listuW dniu 31 marca br. odbyło się XIX posiedzenie Rady Gminy w Broku. Głównym tematem posiedzenia było podjęcie uchwał o tematyce oświatowej.

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.