Get Adobe Flash player

21 czerwca 2017 r.,  w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Brok Marek Młyński oficjalnie otworzył wystawę zatytułowaną "Rotmistrz Witold Pilecki - Polak, Mąż, Ojciec, Bohater", poświęconą osobie oficera rezerwy Wojska Polskiego, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, dobrowolnego więźnia obozu koncentracyjnego w Auschwitz, skazanego na śmierć i straconego w 1948 roku.

Więcej…


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza zamknięty nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, trwający w terminie od 19.06.2017 r. do 30.06.2017 r. w ramach niżej wskazanych programów:

Więcej…


W dniu 9 czerwca br. odbyło się XX posiedzenie Rady Gminy w Broku kadencji 2014-2018. Głównym tematem posiedzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Brok za 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Więcej…


Miło nam poinformować, że Gmina Brok otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Większe możliwości - lepsze jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Działanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Całkowita wartość projektu wynosi 250 479,55 zł, kwota przyznanego dofinansowania 230 879,55 zł.

Więcej…


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o możliwości składania wniosków na refundację pracodawcom i przedsiębiorcom kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

Informacja.pdf

Dmuchana zjeżdżalnia, ekologiczne kino rowerowe - prezentacje multimedialne napędzane systemem rowerów „Kino bez prądu”, układanie Eko-puzzli, gry planszowe, zabawy z animatorami ze studia artystycznego „Ssmyk” z Białegostoku, malowanie twarzy, kącik fryzur, bańki mydlane, wata cukrowa, lody, balony… to tylko niektóre z wielu atrakcji czekających w tym roku na dzieci z okazji ich święta na boisku szkolnym Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. 1 czerwca odbyła się tam ogromna impreza sportowo-ekologiczna.

Więcej…


W związku z planowanym kolejnym etapem modernizacji obiektu przy ul. Pułtuskiej 22 w Broku na cele kulturalne realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Broku, chcielibyśmy poznać oczekiwania mieszkańców względem przeznaczenia na cele społeczne zarówno niewykorzystanych obecnie przestrzeni budynku, jak również już zagospodarowanej powierzchni. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 5-10 minut i pozwoli dostosować kolejne pomieszczenia obiektu do Państwa potrzeb. Ankieta jest zupełnie anonimowa.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

Więcej…


Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Warszawie informuje o rozpoczęciu XVI edycji Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018. Celem projektu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich.
Więcej informacji :
XVI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018.PDF


Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce zaprasza do udziału w projekcie pn. "Podwyższone kompetencje zawodowe osób z subregionu ostrołęckiego w ramach edukacji pozaszkolnej to ich wyższe szanse i konkurencyjność na lokalnym i regionalnym rynku pracy w branżach o największym potencjale rozwoju, tj. energetycznej i budowlanej".

Informacja.PDF

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.