Get Adobe Flash player
Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza do korzystania z internetowej giełdy pracy, będącej jednym z elementów realizowanego przy wsparciu środków Unii Europejskiej projektu „PI ‒ innowacyjny model: godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego”. Projekt ma ułatwić kobietom godzenie życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia.

Więcej…


W niedzielę, 8 grudnia 2013 r. po raz trzeci w Gminie Brok odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem.
Organizatorem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński, który o godz. 13.00 serdecznie powitał zebranych, życząc dzieciom i młodzieży udanej zabawy, oraz podziękował sponsorom, dzięki którym mogliśmy przygotować i rozdać aż 370 paczek. W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja dzieci i ich rodzice oraz opiekunowie uczestniczyli w zabawach prowadzonych przez pomocników Mikołaja: Elfa i Śnieżynkę. Dzieci za udział w konkursach były nagradzane drobnymi upominkami oraz słodyczami. W końcowej części spotkania  zapanowała radosna wrzawa na widok Świętego Mikołaja, który przystąpił do rozdawania prezentów.
Organizatorzy zadbali o świąteczną  atmosferę i o to by nikt nie zmarzł częstując uczestników ciepłą herbatą.

Więcej…

5 grudnia 2013r. o godzinie 16.00 Burmistrz Gminy Brok podejmował w wyremontowanej sali konferencyjnej Urzędu Gminy  prelegentów oraz gości debaty publicznej pod tytułem "Udział kobiet w samorządach", zorganizowanej przez Społeczny Instytut Ekologiczny oraz Stowarzyszenie Aktywne Lokalnie.

Debata jest częścią projektu "Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich" realizowanego w trzech powiatach: ostrowskim, kieleckim i chełmskim. Projekt wspierany jest przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Prelegentami debaty byli: p. Jerzy Bauer - Wicestarosta ostrowski, p. Marek Młyński Burmistrz Gminy Brok, p. Danuta Janusz -Wiceburmistrz Ostrowi Maz, p. Eliza Drewnowska - dyrektor szkoły podstawowej w Bogutach-Piankach, p. Bożena Kordek - przewodnicząca Rady Powiatu w poprzedniej kadencji, p. Iwona Wierzbicka - pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet i p. Urszula Wołosiewicz - radna powiatu; przedstawiciele samorządów gminnych: p. Rafał Kowalczyk - Wójt Gminy Wąsewo, p. Michał Rutkowski - Wójt Gminy Andrzejewo, sekretarz oraz skarbnik Gminy Brok w osobach p. Tomasza Skibickiego i p. Hanny Zając oraz około 50 pań uczestniczących aktywnie w życiu powiatu. Przebieg dyskusji moderowała inicjatorka projektu p. Sonia Priwieziencew.

Więcej…

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Moja firma - moją szansą" w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"  Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, bez względu na status na rynku pracy oraz osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia, które zamieszkują  w Ostrołęce lub na terenie powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego lub wyszkowskiego.

Więcej…

W dniu 02.12.2013r. w Urzędzie Gminy w Broku odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie zasad przyznawania i wypłaty pomocy w ramach Działania 413: "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z działania „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Szkolenie przeprowadził  wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło” p. Grzegorz Nadratowski.

Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku powiększyło się o sanie wodno-lodowe. To sprzęt niezwykle przydatny podczas akcji na zamarzniętych rzekach i jeziorach.

Więcej…

Ponad 80 tys. zł Gmina Brok przeznaczyła na nową nawierzchnię na drodze gminnej w miejscowości Kaczkowo Nowe w stronę mostu na rzece Brok.

Więcej…


W województwie mazowieckim prowadzony jest projekt  „PRZEPIS NA SUKCES’’ realizowany przez Euro - Most Sp. z o.o.  w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w  regionie. W projekcie można uzyskać do 36 000 zł dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej…

Z inicjatywy Burmistrza Gminy p. Marka Młyńskiego, 26 czerwca 2013 r. Rada Gminy w Broku podjęła Uchwałę Nr XXIII/146/ 2013 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w mieście Brok na Placu Kościelnym obelisku poświęconego pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej  i Katastrofy Smoleńskiej i określiła w tej uchwale treść napisu na obelisku:

„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”  J. Piłsudski
Ofiarom Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej
                                                                          Katyń 1940                  Smoleńsk 2010

                                                                          Społeczeństwo Miasta i Gminy Brok 10.04.2014 r.

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.