Get Adobe Flash player


W dniu 27 marca 2014 r. w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku odbyło się podsumowanie eliminacji gminnych XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wśród zaproszonych gości byli p. Marek Młyński Burmistrz Miasta i Gminy Brok oraz p. Dariusz Brzostek Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku, którzy podziękowali uczestnikom, pogratulowali zwycięzcom a także zachęcali do aktywniejszego udziału w kolejnych edycjach konkursu. Burmistrz Miasta i Gminy Brok ufundował nagrody, które wręczył zwycięzcom podczas spotkania.

Więcej…


W dniu 19 marca 2014 r.  w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Broku odbyła się wieczornica poświęcona  osobie i twórczości Agnieszki Osieckiej.

Gospodarz spotkania p. Marek Młyński Burmistrz Miasta i Gminy Brok, witając serdecznie wszystkich przybyłych, w tym zaproszonych gości, rodziców uczniów, nauczycieli i mieszkańców gminy, przedstawił uczniów-wykonawców podkreślając ich umiejętności, wysiłek wkładany w ich rozwój w różnych formach działalności  artystycznej, a także znaczenie jakie ma dla promocji gminy możliwość zaprezentowania swego talentu przez naszą młodzież podczas licznych występów poza granicami administracyjnymi gminy.

Więcej…W związku z występującym znacznym bezrobociem na terenie naszej Gminy, w celu pomocy osobom poszukującym pracy, Gmina Brok aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie organizacji w różnych formach prac dla osób bezrobotnych.


W wyniku tej współpracy w dniu 18 lutego 2014 r. zawarto porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 6 osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Porozumienie zawarto na okres od 10 marca 2014 r. do 31 października 2014 r. Koordynatorem jego realizacji w imieniu Gminy Brok jest GOPS w Broku.

Więcej…W Broku, w sobotę 1 marca o godz. 17.00 w Kościele Parafialnym p.w. św. Andrzeja Apostoła odprawiona została  uroczysta Msza św. w intencji pomordowanych i prześladowanych “Żołnierzy Wyklętych”. Nabożeństwo celebrowane było przez Proboszcza Parafii ks. Prałata Jarosława Hrynaszkiewicza. We Mszy Św. uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka p. Piotr Uścian-Szaciłowski, Mieszkańcy Miasta i Gminy Brok oraz Goście odwiedzający naszą Gminę.

Więcej…


W środę 26 lutego w ramach ustanowionego przez Sejm w dniu 1-go marca każdego roku  Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” delegacja na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Brok p. Markiem Młyńskim, Ks. Prałatem Jarosławem Hrynaszkiewiczem Proboszczem Parafii Brok, przedstawicielami  Instytutu Pamięci Narodowej p. Jackiem Pawłowiczem, p. Marcinem Łaszczyńskim i p. Anną Obrębską, Dyrektorem Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku p. Joanną Ciskowską wraz z nauczycielami i uczniami oraz  Nadleśniczym Nadleśnictwa  Ostrów Mazowiecka p. Piotrem Uścianem-Szaciłowskim wraz ze współpracownikami złożyła wiązanki kwiatów przy obelisku upamiętniającym „Żołnierzy Wyklętych” znajdującym się na terenie naszej Gminy.

Więcej…


Pismo Prezesa KRUS skierowane do rolników, ostrzegające przed wypadkami przy pracy z maszynami - POBIERZ.


W dniu 13 lutego 2014 r. w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku odbyły się eliminacje gminne XXXVII Ogónopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Więcej…

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Wydział Spraw Obywatelskich przypomina o konieczności ochrony swoich danych osobowych  oraz dokumentów tożsamosci. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Zatrzymanie cudzego dowodu osobistego stanowi bowiem wykroczenie, a jego sprawcy grozi za to kara ograniczenia wolności albo kara grzywny (art. 55 pkt 1 wymienionej ustawy).
Powyższe oznacza, iż przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”.
Działanie takie wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.