Get Adobe Flash player
Prace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów - koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa.

Więcej…


Od 18 lipca br. będzie mniej formalności w zgłaszaniu i rozliczaniu zbiórki publicznej. Stanie się to możliwe dzięki nowelizacji ustawy, która przypomnijmy obowiązywała od 1933 roku. Obecnie organizatorzy będą mogli zgłaszać i rozliczać prowadzone przez siebie zbiórki, wykorzystując gotowe formularze, zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu.

Więcej…


Doskonała zabawa, wiele gwiazd sceny muzycznej, moc atrakcji dla każdego oraz piękna pogoda - przyciągnęły tłumy mieszkańców naszej gminy oraz przyjezdnych gości na tegoroczne, jakże wyjątkowe święto. Dni Broku i Puszczy Białej – nasze najważniejsze lokalne wydarzenie roku, największa impreza plenerowa i najlepsza zabawa oparta na koncertach, pokazach, urozmaicona wieloma atrakcjami, pozwoliła przeżyć uczestnikom szczególne chwile.

Więcej…


Burmistrz Miasta i Gminy Brok informuje, iż w terminie od 1 lipca do 31 lipca 2014 r. codziennie w godz. od 10.00 do 18.00 czynne będzie strzeżone kąpielisko na rzece Bug. 

Wszystkich chętnych zapraszamy.


Na terenie powiatu ostrowskiego zakończyły się, trwające od 15 maja  do 1 czerwca 2014 roku  konsultacje społeczne na temat żywienia dzieci w szkołach. Konsultacje w formie ankiet to kolejne działanie, realizowane na terenie powiatu, przez Społeczny Instytut Ekologiczny w ramach programu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich”. Celem konsultacji było zbadanie oczekiwań i opinii mieszkańców w zakresie rozwiązań żywieniowych w placówkach szkolnych.

Więcej…


W dniu 24.06.2014 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy w Broku. Głównym punktem obrad było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Brok za 2013 r., sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r. oraz udzielenie Burmistrzowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2013 r.
Po rozpatrzeniu w/w sprawozdań i uwzględnieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce, a także pozytywnego wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Broku, Radni Rady Gminy przyjęli jednogłośnie ilością 10 radnych obecnych na sesji sprawozdania: finansowe i z realizacji budżetu Gminy za 2013 r. i udzielili Burmistrzowi Gminy p. Markowi Młyńskiemu absolutorium.

Więcej…


W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego wprowadzona zostanie,  mająca zasięg ogólnopolski -  Karta Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie, rodzinie mającej na utrzymaniu trójkę dzieci, bez względu na dochód.

Więcej…


Dnia 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Brok p. Marka Młyńskiego z nadinspektorem p. Markiem Działoszyńskim Komendantem Głównym Policji.
Burmistrz Broku przekazał w imieniu własnym oraz wszystkich Mieszkańców podziękowania za udział Orkiestry Reprezentacyjnej Policji w uroczystości odsłonięcia obelisku upamiętniającego Ofiary Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej w dniu 11 maja 2014r. Tematem spotkania była również analiza stanu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta i całej gminy Brok.W czwartek 5 czerwca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i  Gminy  w Broku  wygłoszona została przejmująca prelekcja z przebiegu ekshumacji ofiar zbrodni katyńskiej zatytułowana „Na nieludzkiej ziemi – Charków, Miednoje, Katyń” p. Aleksandra Załęskiego, byłego eksperta fotografii kryminalistycznej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, a także członka ekipy ekshumacyjnej w Miednoje, Charkowie i Katyniu w 1991 i 1995 roku.
Prelekcji towarzyszyła wystawa zdjęć z fotografiami dokumentującymi ekshumacje w Charkowie i Miednoje prowadzone w latach 90' na zlecenie Rządu Polskiego.

Więcej…


Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska, Małżonka ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej, która uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia obelisku Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej w dniu 11 maja br. w Broku, przekazała na ręce Burmistrza p. Marka Młyńskiego list z wyrazami uznania i serdeczne gratulacje za uhonorowanie w naszym mieście Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej.

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.