Get Adobe Flash player


W niedzielę, 21 września w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie, w których na zaproszenie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego uczestniczył nasz brokowski Zespół Ludowy „Jarzębina” — „To wielki zaszczyt i wyróżnienie dla naszej Gminy. Jesteśmy dumni, że nasz zespół „Jarzębina” został dostrzeżony i wyróżniony spośród wielu zespołów w kraju oraz otrzymał zaproszenie na występ podczas Dożynek Prezydenckich i mógł reprezentować Naszą Małą Ojczyznę - Brok" — powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński.

Więcej…

Przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku w Referat Urzędu Gminy, otworzyło przed Gminą Brok możliwość odzyskania zapłaconego przy realizacji inwestycji podatku VAT.

W miesiącu wrześniu br. budżet gminy został powiększony z tego tytułu o ponad 200 tys. zł, a w perspektywie najbliższego czasu Gmina Brok odzyska środki w wysokości ponad 700 tys. zł.

Są to niebagatelne oszczędności, bo aż 23 procent od inwestycji realizowanych na terenie miasta i gminy Brok, związanych z ochroną środowiska, czyli m.in.: budową oczyszczalni ścieków oraz budową kanalizacji.

Z możliwości odzyskiwania podatku VAT korzysta już od dawna szereg gmin w całym kraju – mówi Burmistrz Marek Młyński, ale dopiero w tej kadencji dostrzeżono tą możliwość powiększania budżetu.  Wymiernym efektem tego procesu są realne kwoty, jakie już zasiliły konto Gminy i zasilą w przyszłości. Powiększenie budżetu z tego tytułu, zostanie wykorzystane na realizację zadań inwestycyjnych.
W ostatnich dniach na Placu Kościelnym w naszym mieście pojawiły się nowe, stylizowane lampy. Na 9 słupach, zainstalowano 18 opraw oświetleniowych w stylu retro.
Inwestycja ta, jest kolejnym etapem prac związanych z rewitalizacją historycznego centrum Broku.

Więcej…


Drodzy Mieszkańcy,

w związku z opublikowaniem w dniu 2 września 2014 roku na łamach Tygodnika Ostrołęckiego wydanie Ostrowskie artykułu "Radnym starcza do pierwszego", autorstwa M. Bubrzyckiego zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące moich oświadczeń majątkowych za lata 2013 oraz 2012, wystąpiłem do redaktora naczelnego Tygodnika Ostrołęckiego z wnioskiem o opublikowanie sprostowania w/w artykułu w trybie Prawa Prasowego.

Wniosek mój został przez redaktora naczelnego uznany za uzasadniony, w związku z czym w dniu 23 września 2014 roku ukazało się w w/w gazecie sprostowanie owych nieprawdziwych informacji, którego treść zamieszczam poniżej:


Pragnę jednocześnie przypomnieć, iż oświadczenia majątkowe Burmistrza, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych są ogólnodostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem http://bip.brok.pl/oswiadczenia-majatkowe.

Pozdrawiam serdecznie
Burmistrz Miasta i Gminy Brok
Marek Młyński


14 września 2014 r. ostrowskie Koło PZW zorganizowało cykliczne, otwarte zawody spinningowe, pod nazwą "XV Mazowiecki Spinning Bugu" o Puchar Prezesa Koła Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej.

Więcej…

W ramach pozyskanych środków finansowych z zakresu działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – Gmina Brok zrealizowała inwestycję kompleksowego oświetlenia promenady wzdłuż rzeki Bug w Broku. Od połowy września promenadę uatrakcyjniają ładne latarnie, oświetlające ją po zmroku, tworząc to miejsce atrakcyjnym i zarazem bezpiecznym do spacerów naszych mieszkańców i turystów.

Więcej…

Agencja Rynku Rolnego apeluje do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych , którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcia.

Więcej…

Rozpoczął się konkurs Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie (FIO-ML) na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych.

Więcej…

W dniu 21 sierpnia 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził listę rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS- Ggreen Investemnt Scheme)” Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
Był to konkurs ogólnokrajowy, w którym Gmina Brok uplasowała się na 14 miejscu tej listy na złożonych 149 wniosków.

Więcej…


Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będzie obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszać się będzie po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku – zakłada nowelizacja Prawa o ruchu drogowym ( Dz. U. 2013 poz. 991), która wchodzi w życie już 31 sierpnia 2014r.

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.