Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Brok.


Serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi 16 listopada 2014 r. podczas wyborów samorządowych na Burmistrza Miasta i Gminy Brok.

Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz pomagali mi i wspierali mnie podczas trudnej kampanii wyborczej.

Dziękuję również Państwu, za oddanie głosów na kandydatów do Rady Gminy wywodzących się z mego komitetu wyborczego, którzy w komplecie 15 okręgów weszli do Rady.

Udział Państwa w tych wyborach i wysoka frekwencja są potwierdzeniem mojej wiary, że w naszej Gminie możliwe są zmiany na lepsze. Daliście mi Państwo siłę i wielki mandat zaufania. Wyrażona przez Was wola i nadzieja na lepsze jutro - zobowiązuje. Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie, należycie, a danego mi zaufania nie zawieść. Obiecuję pracować najlepiej jak potrafię, by spełnić Państwa oczekiwania. Wspierają mnie wybrani przez Państwa Radni - ludzie, którym leży na sercu dobro naszej Gminy i jej Mieszkańców. Oni również postarają się nie zawieść Państwa oczekiwań.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie i poparcie.
                                                 
   Z wyrazami szacunku
    Marek Młyński


 Wyniki wyborów samorządowych

w Gminie Brok.

W dniu 16 listopada br. przeprowadzone zostały wybory do jednostek samorządu terytorialnego.

Swój głos można było oddać na kandydatów na wójtów/burmistrzów/prezydentów miast, jak również na kandydatów na radnych do rad gmin, powiatów oraz sejmików województw.

W Gminie Brok uprawnionych do głosowania było 2.376 osób. Do urn wyborczych poszło 1.593 osoby, co daje frekwencję 67% osób uprawnionych.

W wyborach Burmistrza Gminy Brok ponownie wybrany został  p. Marek Młyński, na którego oddano 1.133 (73,01%) głosów ważnych.

Drugi kandydat p. Andrzej Sadowski uzyskał 419 (26,99%) ważnie oddanych głosów.

W skład Rady Gminy w Broku wybrani zostali wszyscy kandydaci zgłoszeni z listy KWW Marka Młyńskiego. Poniżej prezentujemy wyniki wyborów w poszczególnych okręgach:

 
Liczba głosów
Okręg Nr 1
p. Monika Zadroga – KWW Marka Młyńskiego
84
p. Krystyna Kacpura – KWW Andrzeja Sadowskiego
30
Okręg Nr 2
p. Edyta Mikołajczyk – KWW Marka Młyńskiego
86
p. Agnieszka Kłosińska – KWW Andrzeja Sadowskiego
27
p. Jan Adolf Zawadzki – KWW "Wspólnota Samorządowa"
10
Okręg Nr 3
p. Aldona Kochańska – KWW Marka Młyńskiego
48
p. Iwona Kańkowska – KWW Andrzeja Sadowskiego
27
Okręg Nr 4
p. Dariusz Ciskowski – KWW Marka Młyńskiego
71
p. Marian Jan Pękala– KWW Andrzeja Sadowskiego
41
Okręg Nr 5
p. Bożena Danuta Mieczkowska – KWW Marka Młyńskiego
63
p. Grzegorz Olkowski – KWW Andrzeja Sadowskiego
32
Okręg Nr 6
p. Marek Koziara – KWW Marka Młyńskiego
58
p. Tadeusz Dobrzyński – KWW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
25
p. Grażyna Henryka Podleś – KWW Andrzeja Sadowskiego
15
Okręg Nr 7
p. Józef Parys – KWW Marka Młyńskiego
101
p. Maria Sierzputowska – KWW "Wspólnota Samorządowa"
27
p. Przemysław Szydlik – KWW Andrzeja Sadowskiego
14
Okręg Nr 8
p. Tomasz Mazek – KWW Marka Młyńskiego
68
p. Marcin Cichowski – KWW Andrzeja Sadowskiego
34
Okręg Nr 9
p. Piotr Wojciech Borowy – KWW Marka Młyńskiego
56
p. Sylwia Maria Sztandera – KWW Andrzeja Sadowskiego
38
Okręg Nr 10
p. Sylwester Runo – KWW Marka Młyńskiego
83
p. Ewa Skrajna – KWW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
29
p. Karol Dariusz Kolosek – KWW "Wspólnota Samorządowa"
18
p. Piotr Przyborowski – KWW Andrzeja Sadowskiego
31
Okręg Nr 11
p. Piotr Radziszewski – KWW Marka Młyńskiego
52
p. Renata Kozioł – KWW Andrzeja Sadowskiego
16
Okręg Nr 12
p. Marek Brzostek – KWW Marka Młyńskiego
(w okręgu tym nie przeprowadzano głosowania)
Okręg Nr 13
p. Jerzy Majewski – KWW Marka Młyńskiego
64
p. Ferdynand Konstanty Ogonowski – KWW Andrzeja Sadowskiego
43
Okręg Nr 14
p. Jan Borowy – KWW Marka Młyńskiego
59
p. Krzysztof Borowy – KWW Andrzeja Sadowskiego
20
Okręg Nr 15
p. Antoni Wiesław Stefańczyk – KWW Marka Młyńskiego
42
p. Katarzyna Luiza Śladewska – KWW Andrzeja Sadowskiego
27

W wydaniu gazety „Zapiski Ostrowskie” nr 12 został opublikowany na stronie 8 artykuł pt.  „Ranking gmin w powiecie ostrowskim”.
Ranking sporządzony został przez wyspecjalizowany zespół analityków, który badał wszystkie gminy oraz miasta na prawach powiatu, w których odbyły się wybory bezpośrednie (2479 jednostek) pod względem gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym oraz finansowym.
Gmina Brok zajęła 2 miejsce odznaczając się wysoka pozycją we wszystkich sferach rozwoju.
Skan wymienionego artykułu prezentujemy poniżej.

 


Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Broku sprawowaną przez Proboszcza parafii ks. Prałata Jarosława Hrynaszkiewicza.

Więcej…

W ostatnim wydaniu „Tygodnika Ostrołęckiego”- Tygodnik w Ostrowi z dnia 10 listopada 2014 r. został opublikowany na stronie 4 artykuł pt. „Powiat ostrowski-żaden z naszych samorządów nie jest zadłużony ponad miarę - Nie toniemy w długach”.
Z treści wymienionego artykułu, którego skan prezentujemy poniżej, wynika iż, zgodnie z danymi przedstawionymi w rankingu gazety „Wspólnota” - pisma samorządu terytorialnego, Gmina Miejsko-Wiejska Brok plasuje się na 389 miejscu w grupie innych miast z wynikiem 25,72 % zadłużenia, przy czym ustawodawca nałożył ograniczenie limitu zadłużenia, które nie może przekraczać 60 % rocznych dochodów samorządu.

Szanowni Państwo
W związku z rozpowszechnianiem informacji na temat funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Brok, przez kandydata na Burmistrza byłego policjanta Andrzeja Sadowskiego, czuję się w obowiązku poinformować Państwa, iż informacje o rzekomej „ciężkiej sytuacji finansowej gminy” oraz rzekomym „bardzo dużym zadłużeniu gminy” nie są zgodne z rzeczywistością.
Świadczy to o całkowitym braku wiedzy A. Sadowskiego o zarządzaniu budżetem gminy, jego wydatkach, przeznaczeniu, wykonanych inwestycjach. Kandydat na Burmistrza Gminy Brok Andrzej Sadowski sytuację dotycząc zadłużenia przedstawia ogólnie, bez należytego pogłębienia problemu kwestii zadłużenia Gminy Brok. Dokonuje on oceny za cały okres kadencji w kontekście zaciągniętych zobowiązań, a nie rozlicza wykonanych inwestycji za pozyskane fundusze oraz przedstawia sytuację przez pryzmat spłaconego już zadłużenia. Innymi słowy dane zaprezentowane przez A. Sadowskiego przedstawiają sumę zaciągniętych kredytów i pożyczek, bez uwzględnienia dokonanych już w tym zakresie przez Gminę Brok spłat, a zatem nie przedstawiają one aktualengo stanu zadłużnenia gminy. To efekt niehonorowej, nieuczciwej gry wyborczej, byłego policjanta. Dla przykładu podam Państwu ile wyniosło zadłużenie gminy w poprzedniej kadencji:

Więcej…


Szanowni Państwo,

mijające lata 2010-2014 mogę z całą pewnością i satysfakcją określić jako kadencję wykorzystanych szans przez Samorząd Miasta i Gminy Brok.

Więcej…

Rozpoczął się ostatni etap rewitalizacji historycznego centrum Broku – obecnie trwa urządzanie skwerku przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wokół skwerku powstanie nowy murek z cegły klinkierowej, ustawione zostaną nowe ławki parkowe i kosze na śmieci. Dotychczasowa zieleń zostanie uzupełniona o nowe nasadzenia.

Więcej…

Od 1 czerwca 2014 roku w Gminie Brok funkcjonuje Karta Dużej Rodziny. Program Karta Dużej Rodziny skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych, zameldowanych i zamieszkujących pod wspólnym adresem w  Gminie  Brok.

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.