Get Adobe Flash player
Dzisiaj 24 lipca 2017 r. świętował – 102 URODZINY - Pan Stanisław Korzeb - najstarszy Mieszkaniec Miasta i Gminy Brok. Przyjęcie urodzinowe Zacnego Jubilata i jego najbliższych odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Broku, na które z serdecznymi życzeniami zdrowia na kolejne lata, przybyli Burmistrz Miasta i Gminy Brok Pan Marek Młyński i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku Pani Dorota Borowa.

Więcej…

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku można będzie składać wnioski o świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy rozpoczynający się dnia 1 października okres świadczeniowy 2017/2018. Ponadto od dnia 1 sierpnia 2017 roku można będzie również złożyć wniosek o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy rozpoczynający się dnia 1 listopada okres zasiłkowy 2017/2018. Wnioski na świadczenie wychowawcze można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Broku,  listownie za pomocą Poczty Polskiej bądź elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.
                                           
                                   Kierownik
                                   GOPS w Broku
                                    /-/ Dorota Borowa

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej dot. obowiązku zgłaszania upadków świń przez hodowców.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji m.in. w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń, zapobiegania wystąpieniu znajdują się na stronach internetowych, m. in.:

· Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach  http://www.piwet.pulawy.pl/ w zakładce: Afrykański pomór świń,

· Głównego Inspektoratu Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/ - na stronie głównej oraz w zakładce: „sprawy weterynaryjne: ASF,

· Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej http://www.ostrowmaz.piwet.net/ - na stronie głównej.

Więcej…

Burmistrz Gminy Brok informuje, iż po przeprowadzonych przez PSSE w Ostrowi Maz. badaniach laboratoryjnych stwierdzono, że woda w rzece Bug w miejscowości Brok jest przydatna do kąpieli. Jednak ze względu na brak osób chętnych do podjęcia pracy ratownika wodnego, miejsce wykorzystywane do kąpieli (teren plaży miejskiej) w okresie letnim nie zostanie zorganizowane. W związku z tym, Burmistrz Gminy apeluje, aby osoby wypoczywające nad wodą zachowały rozwagę i przestrzegały zasad bezpieczeństwa. Przy odpowiedzialnym zachowaniu i czujności wakacyjny wypoczynek z pewnością będzie należał do udanych, czego Państwu serdecznie życzę.

                 
                                                                 Z poważaniem:
                                                                                      Burmistrz Gminy
                                                                                      /-/ Marek Młyński

W związku ze stwierdzeniem kolejnych ognisk (dot. świń) lub przypadków (dot. dzików) afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) informuje, iż Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1333) dokonano nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711, z 2016 . poz. 1295, 1770 i 1797 oraz z 2017 r. poz. 1036).

Więcej…

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O udzielenie dotacji mogą starać się rolnicy i domownicy rolników. Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Więcej…


Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XVIII edycję konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”. Przyznawane już po raz kolejny nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, zaangażowanych w rozwój oraz promocję naszego regionu. Jest to wyróżnienie przyznawane za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej oraz promocję Województwa w tych dziedzinach.

Konkurs doskonale pokazuje jak wielu na Mazowszu jest światłych obywateli, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna, rozsławia nasz region nie tylko w kraju, ale też poza jego granicami. Każdego roku do Nagrody nominowane są nietuzinkowe postacie, mające szczególne zasługi na rzecz społeczności lokalnej.

Podobnie jak w latach ubiegłych spośród nominowanych zostanie wyłonionych 10 laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł netto. Nabór wniosków trwa do 15 września 2017 roku.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego zostały określone w Regulaminie dostępnym na stronach internetowych www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.


Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym jako jedyna placówka w powiecie ostrowskim znalazła się w II etapie konkursu BUDUJEMY 20 PODWÓREK TALENTÓW NIVEA.

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 200 placówek. W dniu 10.07.2017 r. Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym zajmowała 91 miejsce. Aby w Kaczkowie Starym powstało PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA - PLAC ZABAW XXI WIEKU szkoła musi awansować o co najmniej 71 miejsc. Warunkiem awansu jest zebranie możliwie dużej liczby głosów w codziennym głosowaniu do końca lipca 2017 r.

Więcej…


Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
 

Więcej…Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma wraz z Partnerami organizuje, już po raz szósty, Marsz Pamięci 22 lipca, w szczególnym roku 75. rocznicy Aktion Reinhardt i Zagłady Żydów polskich dokonanej przez niemiecką III Rzeszę. W wyniku Akcji Reinhardt zginęły około trzy miliony Żydów z terenów ziem polskich okupowanych przez Niemców. Organizowany od 2012 roku marsz ulicami Warszawy, ma na celu oddanie hołdu największej żydowskiej społeczności przedwojennej Europy, trzystu tysiącom Żydów zamordowanych w niemieckim ośrodku zagłady w Treblince.

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.