Get Adobe Flash player

W związku z planowanym kolejnym etapem modernizacji obiektu przy ul. Pułtuskiej 22 w Broku na cele kulturalne realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Broku, chcielibyśmy poznać oczekiwania mieszkańców względem przeznaczenia na cele społeczne zarówno niewykorzystanych obecnie przestrzeni budynku, jak również już zagospodarowanej powierzchni. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 5-10 minut i pozwoli dostosować kolejne pomieszczenia obiektu do Państwa potrzeb. Ankieta jest zupełnie anonimowa.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

Więcej…


Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Warszawie informuje o rozpoczęciu XVI edycji Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018. Celem projektu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich.
Więcej informacji :
XVI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018.PDF


Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce zaprasza do udziału w projekcie pn. "Podwyższone kompetencje zawodowe osób z subregionu ostrołęckiego w ramach edukacji pozaszkolnej to ich wyższe szanse i konkurencyjność na lokalnym i regionalnym rynku pracy w branżach o największym potencjale rozwoju, tj. energetycznej i budowlanej".

Informacja.PDF


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej przebadał jakość wody za I kwartał 2017 r. z wodociągu Brok oraz wodociągu Bojany i stwierdza przydatność jej do spożycia.

Więcej…


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami, można składać w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.
Jednocześnie ARiMR informuje, iż nie jest planowane wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie płatności w 2017 roku.

Więcej…


Burmistrz Gminy Brok informuje, iż projekt inwestycyjny pn. „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w gminie Brok” złożony w ramach RPO WM 2014-2020 dotyczący wykonania instalacji solarnych i fotowoltaicznych nie zakwalifikował się do dofinansowania. Z grupy 106 wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, a w której znalazł się projekt złożony przez Gminę Brok, ze względu na ograniczone środki finansowe, dofinansowanie uzyskało jedynie 5 gmin z terenu województwa mazowieckiego.
W związku z nieotrzymaniem środków ze źródeł zewnętrznych, projekt nie będzie realizowany. Jednakże, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie zarówno instalacjami fotowoltaicznymi jak i kolektorami słonecznymi, Gmina dołoży wszelkich starań, aby na ten typ inwestycji pozyskać dotację z innych źródeł, o czym będą Państwo na bieżąco informowani. 
W poniedziałek, 10 kwietnia 2017 r. Władze Samorządowe Miasta i Gminy Brok wspólnie z  Mieszkańcami i Młodzieżą Szkolną uroczyście oddali hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz Tragedii Smoleńskiej.

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.