Get Adobe Flash player
14 lutego br. o godz. 14.20 Biblioteka Publiczna i GCI w Broku zorganizowały spotkanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z myśliwym panem Ireneuszem Raczko z Koła Łowieckiego „Mykita” z Ostrowi Mazowieckiej.
Na spotkanie przybyły dzieci z brokowskiego Koła Ekologicznego z opiekunką w-ce dyrektorką ZPPO w Broku p. Joanną Ciskowską.
Tematem spotkania była ochrona przyrody. Myśliwy opowiadał o zwyczajach i życiu zwierząt w lesie, o roli i zadaniach kół łowieckich. Chociaż tak naprawdę łowiectwo jest pasją, chęcią częstego obcowania z naturą, bo bycie myśliwym polega nie tylko na strzelaniu. To obowiązek, praca i starania wielu ludzi związanych między innymi z utrzymaniem równowagi populacji zwierząt, ich ochroną oraz środowiskiem ich bytowania, dokarmianiem zwierząt, budowaniem paśników, walką z kłusownictwem, pozyskaniem i magazynowaniem karmy.

Celem spotkania było przekazanie młodym słuchaczom wiedzy na temat odpowiedniego zachowania się w lesie. Myśliwy uczulał dzieci, aby nie wyrzucały śmieci w lesie, ponieważ zanieczyszczają  środowisko naturalne, w którym żyjemy a zwierzęta się kaleczą  i chorują. Tłumaczył jak dużymi szkodnikami w lesie są wałęsające się psy i koty, które zagryzają i kaleczą wiele bezbronnych zwierząt drobnych a nawet sarny i jelenie szczególnie zimą, gdy jest duży śnieg i bardzo łatwo dogonić zwierzynę płową. Myśliwy w zobrazował dzieciom zwierzęta leśne, sposoby ich dokarmiania, a także zdradził metody rozpoznawania ich tropów.
Ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się eksponaty związane z myślistwem, m.in. skóra dzika, lisa, kuny, poroże jelenia, parostki kozła, szable, czyli kły dzika. Pan Raczko opowiedział także o swoich doświadczeniach związanych z myślistwem oraz o różnych gatunkach zwierząt, jakie można spotkać w naszych okolicznych lasach. W opowieściach z lasu pojawiało się mnóstwo gwarowych, myśliwskich określeń, które bardzo spodobały się uczniom. Dowiedzieli się, co to są słuchy, trzeszcze, omyk, badyle, skoki, świece, szable, fajki. Pan myśliwy zademonstrował również wabiki na lisy i głosy różnych zwierząt: dzika, jelenia, kaczki a nawet myszki. Pogadanka urozmaicona była pokazem ilustracji.
Dużym zainteresowaniem cieszył się strój galowy myśliwego, w którym przyszedł. Dzieci pytały także jak wygląda strój do polowań i uzyskały odpowiedź, że jest ich kilka rodzajów w zależności od pory roku i rodzaju polowania np. biało-czarny w porze późnej jesieni polując na kaczki lub gęsi, w pozostałych porach roku używany jest strój zielony i zielono-brązowy natomiast polujący w Afryce zakładają ubranie w kolorze piaskowym.
Powiedział również o tym, że istnieją strzelnice myśliwskie gdzie organizowane są zawody strzeleckie i, że sam został I mistrzem strzelectwa w dawnym województwie ostrołęckim. Na zawody przybywają nie tylko wytrawni strzelcy z całej Polski, ale również ich rodziny. Rodzinne kibicowanie, kultywowanie tradycji łowieckich, koleżeństwo, etyka oraz życzliwość towarzyszy myśliwym. Jest to jednym z bardzo ważnych czynników myślistwa.
Patronem myśliwych jest święty Hubert, dlatego też prawie na każdej strzelnicy jest zbudowana kapliczka z wizerunkiem św. Huberta i przy ważnych uroczystościach odprawiana jest tam msza święta przez księdza myśliwego a oprawę muzyczną zapewniają sygnaliści grający na rogach myśliwskich.
Opowieści w bibliotece ciągnęłyby się jeszcze dużo dłużej, lecz czas bardzo szybko minął i dzieci żegnając myśliwego umówiły się na następne spotkanie tym razem w lesie. Z pozdrowieniem myśliwskim „Darz Bór” pożegnał się z nami. Nasze spotkanie w dniu 14 lutego w święto zakochanych zakończyło się obdarowywaniem słodkimi serduszkami i cukierkami. Obcowanie dzieci z przyrodą to jedno z zadań Koła Ekologicznego z Broku. 
Więcej zdjęć w galerii: Spotkanie z myśliwym 
Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Celem łowiectwa jest:
- ochrona, zachowanie - ochrona i kształtowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny
- uzyskanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego
- spełnianie potrzeb społecznych w zakresie usprawniania myślistwa, kultywowanie tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej

Gospodarka łowiecka:
Gospodarka łowiecka jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców w oparciu o:
1. Roczny plan zawierający zadania z zakresu poprawy warunków bytowania zwierząt łownych, dokarmiania, budowy urządzeń, zasilania populacji i pozyskiwania zwierząt łownych, ochrony przyrody
Liczebność i jakość zwierząt łownych, strukturę płciową i wiekową populacji, przyrost naturalny, szkody w lasach oraz uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne.
2. Wieloletnie łowieckie plany ustalone przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w porozumieniu z wojewodami i z PZŁ na okres 10 lat oraz charakterystykę rejonu hodowlanego.


           E. Kaczyńska
  Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.