Get Adobe Flash player
W dniu 23 marca br. odbyła się XXV sesja Rady Gminy w Broku. Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Brok w 2017 r.
Obecna na posiedzeniu Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej podkom. Justyna Biedrzycka przedstawiła dane statystyczne związane z pracą Komisariatu Policji w Małkini Górnej oraz informacje związane ze stanem bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Na posiedzeniu przedstawiona została również informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku w 2017 r. 
Na sesji rozpatrzone zostało także sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach oraz  omówiono informację z działalności Rady Gminy i jej komisji w roku ubiegłym.
Ponadto na posiedzeniu Radni przyjęli uchwały w sprawie: rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, ustalenia planu dofinansowań doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, podziału Gminy Brok na okręgi wyborcze, podziału Gminy Brok na stałe obwody głosowania oraz w sprawie funduszu sołeckiego. Dokonano również zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. oraz uchwalono program ochrony środowiska na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie. Treść podjętych uchwał dostępna jest na stronie BIP Gminy Brok www.bip.brok.pl.

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.