Get Adobe Flash player

BEZPŁATNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
REALIZOWANE PRZEZ SPZZOZ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ


PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Badania skierowane do pań w wieku 25-59 lat, ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, które w ciągu ostatnich
3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego. Panie z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się bez skierowania. Badania wykonywane są przez lekarzy w ramach:

 ·    Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68
tel. do rejestracji 29 746 21 48,

 ·    Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3
tel. do rejestracji 509 899 137.


PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY
Realizowany jest w Powiatowej Przychodni Zdrowia w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Okrzei 8 przez pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę.
Program adresowany jest do osób dorosłych, nieposiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy,
w tym – w szczególności:
·    osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
·    osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.
W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety
oraz skierowania do dalszej diagnostyki leczenia w poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.


PROFILATYKA I EDUKACJA ZMNIEJSZA RYZYKO ZACHOROWANIA, PRZECIWDZIAŁA POWSTANIU CHOROBY, A WYKRYTA WE WCZESNYM STADIUM POZWALA PODJĄĆ WŁAŚCIWE LECZENIE I NIE POZWALA NA JEJ DALSZY ROZWÓJ MOŻE PROWADZIĆ DO JEJ WYLECZENIA

KORZYSTAJMY Z PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH  DBAJMY O WŁASNE ZDROWIE


DYREKCJA SPZZOZ

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.