Get Adobe Flash player

W dniu 26 stycznia br. odbyła się uroczysta Gala otwarcia Sali Widowiskowej połączona ze Spotkaniem Noworocznym oraz obchodami jubileuszu utworzenia OSP w Broku.

Na uroczystość przybyli liczni zaproszeni goście, w tym, ks. Prałat Stanisław Skarżyński – Zasłużony dla Miasta i Gminy Brok, ks. Prałat Jarosław Hrynaszkiewicz – Proboszcz Parafii Brok, jak również przedstawiciele samorządu Województwa Mazowieckiego na czele z p. Elżbietą Lanc Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Radnymi Sejmiku Województwa p. Marianem Krupińskim i p. Krzysztofem Winiarskim. Obecni byli także przedstawiciele administracji rządowej w osobach p. Marcina Grabowskiego Kierownika Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Radosława Jagielskiego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej, jak również przedstawiciele Nadleśnictwa, Straży Pożarnej i Policji oraz Radni, Sołtysi, lokalni przedsiębiorcy i Mieszkańcy Miasta i Gminy Brok.
Po oficjalnym otwarciu uroczystości i powitaniu gości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi a następnie wyświęcenia sali, która od czasu likwidacji Ośrodka Kultury i Rekreacji w Broku w 2003 r. była wyłączona z użytkowania.

Należy podkreślić, iż sala widowiskowa oraz część budynku została wyremontowana głównie z pozyskanych na ten cel dotacji i dofinansowań pochodzących ze środków PROW 2007-2013, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy też ze środków RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W latach 2010-2017 na remont budynku Domu Kultury wraz z salą widowiskową pozyskano środki w wysokości 2.629.614,00 zł a łączny koszt dotychczasowego remontu opiewa na kwotę 3.380.395,93 zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 750.722,76 zł, stanowiącym 22,21% inwestycji.

Po wystąpieniu p. Burmistrza Marka Młyńskiego, który przybliżył i przypomniał zebranym zrealizowane w ubiegłym roku przedsięwzięcia oraz zadania zaplanowane do realizacji na rok bieżący oraz po serii przemówień i gratulacji przybyłych gości, p. Burmistrz z okazji jubileuszu 115 rocznicy utworzenia jednostki przekazał na ręce członków zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku dh Dariusza Brzostka i dh Dariusza Ciskowskiego grawerton z gratulacjami i podziękowaniami dla Strażaków. OSP w Broku utworzona została w 1902 r. a jej wyświęcenie odbyło się 18 kwietnia 1903 r. Działalność Straży od samego początku związana była z budynkiem, w którym znajduje się obecna sala widowiskowa. Budynkiem, który na przestrzeni lat był wielokrotnie remontowany oraz rozbudowywany ale był stale wykorzystywany na cele społeczne i kulturalne.


Uroczystą Galę uświetnił koncert w wykonaniu Łódzkiego Teatru Piosenki.
 

 
 

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka




Stare Fotografie Broku





Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.