Get Adobe Flash player

W dniu 28 grudnia br. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy w Broku. Głównym tematem posiedzenia było przyjęcie uchwały budżetowej na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2018-2022.

Budżet 2018 r. przewiduje dochody w wysokość 12.854.997,68 zł oraz wydatki w kwocie 13.328.169,68 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 2.890,694,18 zł, które w całości przeznaczane są na inwestycje.
Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą ze środków własnych w kwocie 1.667.658,00 zł oraz ze środków pozyskanych z dofinansowań w kwocie 1.222.036,18 zł.
Do realizacji na 2018 r. zaplanowano m.in. przebudowę ulicy Jana Kołłątaja, zakończenie budowy ul. Pułtuskiej, budowę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej – świetlic wiejskich w Bojanach, Laskowiźnie i na ul. Czuraj w Broku.
Ponadto na posiedzeniu Radni uchwalili gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 r. i plan pracy Rady Gminy oraz plany pracy stałych komisji Rady Gminy na 2018 r. Dokonano również zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie. Treść uchwał dostępna jest na stronie www.bip.brok.pl 
Na zakończenie Burmistrz Gminy Brok p. Marek Młyński oraz Przewodniczący Rady Gminy w Broku p. Sylwester Runo złożyli wszystkim obecnym Życzenia Noworoczne. Po wspólnej modlitwie z ks. Proboszczem Jarosławem Hrynaszkiewiczem uczestniczący w posiedzeniu podzielili się opłatkiem. 


 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.