Get Adobe Flash player


Uczniowie Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku biorą udział w projekcie unijnym " Większe możliwości-lepszy start". Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych, językowych i przyrodniczych u uczniów. W ramach projektu odbywają się zajęcia z języka angielskiego, matematyki, logopedii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, przedsiębiorczości oraz przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu. 

 

W dniu 15 grudnia 2017 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Experymentarium w Łodzi, gdzie zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne oraz warsztaty naukowe w grupach.

W ramach realizacji projektu szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne, m.in. tablice interaktywne, laptopy, rzutniki, magnetofony, aparat fotograficzny, mikroskop. Zakupiony sprzęt umożliwia prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny, z bogatymi treściami i formami przekazu materiału nauczanego za pomocą technologii ICT. Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.