Get Adobe Flash player

W dniu 29 listopada odbyło się XXIII posiedzenie Rady Gminy w Broku. Głównym tematem obrad było podjęcie uchwał oświatowych związanych z wdrożeniem nowej reformy oświaty.
Podjęte uchwały dotyczyły stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Gminy Brok, stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Broku oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.
Na posiedzeniu została także podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Stawki określone w uchwale na 2018 r. nie uległy zmianie w stosunku do stawek funkcjonujących w roku bieżącym.
Ponadto na posiedzeniu Radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 roku. Dokonano także zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji na terenie Miasta Brok", jak również zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 
Na sesji omówiona została również informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Tekst podjętych uchwał dostępny jest na stronie www.bip.brok.pl. Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.