Get Adobe Flash player

W dniu 7 listopada br. w siedzibie Urzędu Gminy w Broku Burmistrz p. Marek Młyński podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie reprezentowanym przez p. Wicemarszałek Janinę Ewę Orzełowską oraz Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego p. Elżbietę Lanc. Do gminy Brok trafi 390 tys. zł wsparcia unijnego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Na jego terenie będzie znajdował się budynek socjalno-biurowy oraz kontenery i pojemniki na odpady. Obiekt będzie obejmował pomieszczenie biurowe z wagą przemysłową oraz wydzielona część na odpady przeznaczone do ponownego użycia ze stanowiskiem napraw. Łącznie na terenie punktu zbieranych będzie 14 frakcji, które przekazywane będą do odzysku, recyklingu lub do ponownego użycia. Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie bazy Referatu Komunalnego przy ul. Komorówka w Broku.

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.