Get Adobe Flash player

W dniu 9 czerwca br. odbyło się XX posiedzenie Rady Gminy w Broku kadencji 2014-2018. Głównym tematem posiedzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Brok za 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy p. Markowi Młyńskiemu zostały podjęte jednogłośnie.
 
Na posiedzeniu Rady dokonano również zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2017-2021. Konieczność wprowadzenia zmian w uchwałach finansowych spowodowana była przede wszystkim zatwierdzeniem do realizacji projektu konkursowego pn.: „Większe możliwości – lepszy start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
Projekt „Większe możliwości – lepszy start” będzie prowadzony przez Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 250.479.55 zł, z czego jedynie 7,82% stanowi udział środków własnych gminy. W ramach projektu w ZPPO w Broku będą m. in. prowadzone dodatkowe zajęcia lekcyjne oraz zostanie zakupiony nowy sprzęt, w tym tablice interaktywne.  W przypadku udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu zmiana budżetu dotyczyła współfinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2638W Kuskowizna – Stare Kaczkowo”. Realizacja inwestycji planowana jest jeszcze na 2017 r. W obu przypadkach, w tych sprawach, podjęte zostały również odrębne uchwały intencyjne. Do budżetu wprowadzone zostały również dochody na realizację zadania „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni …” -  realizacja w najbliższych miesiącach.

Ponadto na posiedzeniu Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Brok za rok 2016 oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Na sesji rozpatrzone zostały także sprawozdania z działalności w 2016 r. Biblioteki Publicznej w Broku oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.