Get Adobe Flash player

Miło nam poinformować, że Gmina Brok otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Większe możliwości - lepsze jutro" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Działanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Całkowita wartość projektu wynosi 250 479,55 zł, kwota przyznanego dofinansowania 230 879,55 zł.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizację projektu zaplanowano od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.
Projektem zostaną objęci uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Broku. Projekt zakłada m.in. organizację zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych,  przyrodniczych prowadzonych metodą eksperymentu, przedsiębiorczości, logopedycznych, językowych, matematycznych.
W ramach projektu zorganizowana zostanie także wycieczka edukacyjna. Zaplanowano również doposażenie szkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych, językowych w sprzęt oraz materiały edukacyjne ( m.in. tablice interaktywne, mikroskop z kamerą, aparat fotograficzny, komputery przenośne, rzutniki, pomoce dydaktyczne).         

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.