Get Adobe Flash player
 
12 maja Zespół Publicznych Placówek Oświatowych obchodził swoje święto.  Z tej okazji zostały po raz pierwszy w szkole zorganizowane dni otwarte, podczas których wszyscy przybyli goście zostali zaproszeni do obejrzenia zajęć lekcyjnych, całej szkoły, jej zaplecza dydaktycznego oraz wzięcia udziału w uroczystej części oficjalnej, po której nastąpił występ artystyczny uczniów placówki.Obchody rozpoczęto już o godz. 10:00, kiedy to zaproszono odwiedzających do obejrzenia ciekawych lekcji przygotowanych przez nauczycieli placówki, którzy opracowali na tę okoliczność pomysłowe scenariusze zajęć, zachęcające do nauki interesującymi formami. Zastosowano metody aktywizujące, doświadczalne, manualne, ruchową ekspresję, gry i zabawy dydaktyczne, nowe media oraz filmy edukacyjne. Oferta placówki była dostosowana do różnorodnych zainteresowań dzieci i młodzieży oraz oczekiwań co do współczesnej szkoły. Dni Otwarte były doskonałą okazją do spotkania dyrekcji i nauczycieli z rodzicami uczniów i zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.Obchody Święta Szkoły

Część oficjalną obchodów Święta Szkoły rozpoczęła p. Joanna Ciskowska Dyrektor ZPPO w Broku, od powitania przybyłych gości: p. Marka Młyńskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Brok, Ks. Jarosława Hrynaszkiewicza Proboszcza Parafii Brok, rodziców, a także nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły. 

W ciepłych słowach podziękowała wszystkim za współpracę i pomoc w realizacji planów dotyczących rozwoju oraz zmiany wizerunku placówki. Następnie głos zabrał p. Marek Młyński Burmistrz Miasta i Gminy Brok, który podziękował młodzieży szkolnej oraz nauczycielom za zaangażowanie się w uroczystości patriotyczne, kulturalne i społeczne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Broku 
oraz złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji tak wyjątkowego święta. Na ręce Dyrektora szkoły wręczył prezenty w postaci zabawek dla dzieci, które będą uczęszczały do nowej grupy przedszkolnej.

Przekazano również życzenia i kwiaty od p. Teresy Szczechury, byłej Dyrektor Szkoły.

Następnym punktem programu obchodów Święta Szkoły była część artystyczna przygotowana pod kierunkiem p. Anny Pieńkos, p. Edyty Cenzer i p. Małgorzaty Marczyk. W uroczystą atmosferę wprowadził obecnych szkolny zespół ludowy „Folk Music Brok”, który zatańczył dla gości kilka znanych wszystkim polskich tańców. Po ich występie uczniowie klasy I i II gimnazjum zaprezentowali przedstawienie artystyczne ilustrujące bogatą historię szkoły w Broku. Dzięki temu wszyscy obecni mogli się przekonać jak wyglądały zajęcia szkolne od lat przedwojennych, aż do dnia dzisiejszego, kiedy to uczniowie ZPPO mogą cieszyć się doskonałymi warunkami do nauki.

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.