Get Adobe Flash player


W dniu 4 maja 2017 r. podpisano umowę z firmą LEBART Bartosz Łogwiński i wspólnik  sp. j. z Białej Podlaskiej, która w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wyłoniona jako wykonawca inwestycji pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok. W ramach projektu planowana jest modernizacja budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku oraz remont świetlic wiejskich: w Bojanach, Laskowiźnie i na ul. Czuraj. 
Celem głównym zadania jest wzrost oszczędności energii w budynkach poprzez ich docieplenie i modernizację. Prace budowlane obejmować będą: wymianę stolarki okiennej  i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, podłóg i stropów oraz wymianę kotłowni w budynku szkoły – zmiana pieca olejowego na piece opalane biomasą. W świetlicach natomiast zostaną zamontowane pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Inwestycja wykonana zostanie do maja 2018 r.
Projekt termomodernizacji budynków współfinansowany jest w 80% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020.

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.