Get Adobe Flash player


W dniu 31 marca br. odbyło się XIX posiedzenie Rady Gminy w Broku. Głównym tematem posiedzenia było podjęcie uchwał o tematyce oświatowej.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, jak również w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, oraz w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok. Na sesji podjęte zostały także uchwały w sprawie funduszu sołeckiego, zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej. Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie.


Ponadto na sesji omawiany był temat bezpieczeństwa. Obecny na posiedzeniu podkom. Krzysztof Gołębiewski Komendant Komisariatu Policji w Małkini Górnej przedstawił zebranym informację o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Brok w 2016 r. Informację w tej sprawie przedstawiła również Ochotnicza Straż Pożarna w Broku.
Na posiedzeniu Radni rozpatrzyli również sprawozdania z działalności stałych komisji oraz informację z działalności Rady Gminy w 2016 r. Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.