Get Adobe Flash player

Burmistrz Gminy Brok zarządzeniem nr 2/2017 z dnia 17 lutego br. ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. W wyznaczonym do dnia 3 marca br. terminie, złożone zostały dwie oferty.

W dniu 14 marca br. powołana przez Burmistrza Gminy Komisja przeprowadziła postępowanie konkursowe. W skład Komisji wchodzili: przedstawiciele organu prowadzącego szkołę – Gminy Brok, organu nadzoru pedagogicznego - Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej ZPPO w Broku oraz przedstawiciele związków zawodowych.
W wyniku prac Komisji, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie (12 głosów za) na kandydata na stanowisko dyrektora ZPPO w Broku wybrana została p. J. Ciskowska obecnie p.o. Dyrektora ZPPO w Broku.

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.