Get Adobe Flash player
 
 
W dniu 9 marca br. odbyło się XVIII posiedzenie Rady Gminy w Broku. Tematem przewodnim posiedzenia było podjęcie uchwał z zakresu oświaty, gospodarowania odpadami oraz finansów gminy.
Z zakresu oświaty podjęte zostały uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych.
 
Z zakresu gospodarowania odpadami dokonano nowelizacji uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również ustalono nowy wzór deklaracji, w tym określono warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ponadto na posiedzeniu przyjęto uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2017-2021. Uchwalone zmiany dot. wprowadzenia wolnych środków wynikających z wykonania budżetu roku 2016 oraz wprowadzenia do realizacji nowych przedsięwzięć dot. realizacji projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (remont świetlic wiejskich i modernizacja kotłowni w ZPPO), jak również remontu sali widowiskowej w budynku przy ul. Pułtuskiej w Broku.  Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie.
Na zakończenie posiedzenia, w związku z przypadającym na dzień 11 marca Ogólnopolskim Dniem Sołtysa, p. Burmistrz Marek Młyński oraz Przewodniczący Rady Gminy p. Sylwester Runo dziękując za zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej wręczyli Sołtysom podziękowania.

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.