Get Adobe Flash player


W dniu 14 marca 2017r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Burmistrz Miasta i Gminy Brok p. Marek Młyński  podpisał umowę o dofinansowanie projektu  pn. „Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne”.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wyremontowana zostanie sala widowiskowa w budynku Domu Kultury w Broku. Zakupione zostanie wyposażenie sali i zaplecza, m.in. oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, zestaw multimedialny do projekcji filmów. Dodatkowo w ramach inwestycji przygotowana zostanie podstrona internetowa, na której będzie można znaleźć historyczne fotografie, a także odbyć wirtualny spacer po obiektach.
Przedsięwzięcie pozwoli na prowadzenie szerokiego zakresu działań kulturalnych i edukacyjnych.

Koszt całkowity projektu wynosi 836544,92 zł z czego dofinansowanie wyniesie 580562,17 zł. Projekt realizowany będzie do marca 2018 r.

Gmina Brok uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania w ramach Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.