Get Adobe Flash player

W dniu 3 stycznia br. Burmistrz Gminy Brok - Marek Młyński, przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy - Hanny Zając podpisali umowę  z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok”.

Wartość projektu wynosi 2 396 566, 99 zł. Dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych tj. 1 752 124 zł.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej  tj.  budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku oraz świetlic wiejskich we wsi: Bojany, Laskowizna i przy  ul. Czuraj w Broku. Realizacja powyższego zadania wpłynie na poprawę stanu technicznego budynków oraz obniżenie wydatków na cele grzewcze. Prace budowlane obejmować będą: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, podłóg i stropów oraz modernizację kotłowni  w budynku szkoły - wymiana pieca olejowego na piece opalane biomasą. W świetlicach natomiast zostaną zamontowane pompy ciepła typu powietrze-powietrze.
 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.