Get Adobe Flash player

W dniu 22 grudnia br. odbyło się XVI posiedzenie Rady Gminy w Broku.
Głównym tematem posiedzenia było uchwalenie budżetu Gminy Brok na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2017-2021.

Na 2017 r. łączne dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 11.806.893 zł, natomiast wydatki na kwotę 11.091.065 zł.
Głównym zadaniem inwestycyjnym planowanym do realizacji w 2017 r. jest przebudowa ul. Pułtuskiej i ul. Narutowicza oraz budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Broku.


Na sesji podjęte zostały także uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r., planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2017 r. oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
Wszystkie uchwały przyjęte zostały przez Radę jednogłośnie.


 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.