Get Adobe Flash player

„Dziś jest czwartek- dzień powszedni
Ale milszy niż niedziela
No bo dzisiaj mamy przecież…
Dzień Nauczyciela!!!”

Tymi słowami w czwartek 13 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaczkowie Starym rozpoczęli uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.
O godz. 10:00 Dyrektor Szkoły Grażyna Borowa bardzo serdecznie przywitała przybyłych: Burmistrza Miasta i Gminy Brok Marka Młyńskiego, Rodziców, Grono Pedagogiczne, Pracowników Szkoły, Uczniów oraz Przedszkolaków.

W swoim przemówieniu nawiązała do historii tego dnia. Przypomniała, że to właśnie 14 października przed wielu laty król Stanisław August Poniatowski utworzył pierwsze w Europie Ministerstwo Oświaty, które nazwał Komisją Edukacji Narodowej.
14 października to szczególne podziękowanie dla wszystkich, którzy na co dzień wcielają w życie ustanowione ideały. Takie wyrazy wdzięczności skierowane zostały przez Dyrektora w stronę Nauczycieli. Wręczając wyróżnionym nagrody podziękowała za aktywność i kreatywność.
Burmistrz Miasta i Gminy Brok Marek Młyński życzył Dyrektorowi, Nauczycielom i całemu środowisku szkolnemu dużo wytrwałości, siły i sukcesów w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia naszych mieszkańców. Burmistrz podziękował wszystkim za ich pracę i zaangażowanie.

Nie zabrakło przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, którzy także wyrazili swoją wdzięczność za trud nauczania i wręczyli bukiety kwiatów.  Po części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas: IV, V, VI swoją chwilę mieli najmłodsi tej szkoły. Krótkim wystąpieniem przedszkolaki wzruszyły wszystkich zebranych, a nauczyciele otrzymali od grupy „Słoneczek” - własnoręcznie wykonane upominki.


 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.