Get Adobe Flash player

Trzydziestego września i pierwszego października odbyły się dwa kolejne spotkania grupy roboczej zajmującej się opracowaniem programu rewitalizacji miasta Brok.   

Tematem piątkowego spotkania były problemy z jakimi zmaga się nasze miasto, oraz grupy społeczne jakich te negatywne zjawiska dotyczą. Podczas tego spotkania, pracownicy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia prezentowali rozwiązania jakie zastosowano w innych miastach w celu eliminacji problemów.
Sobotnie spotkanie poświęcono pracy koncepcyjnej nad zagadnieniami aktywizacji społecznej poszczególnych grup interesariuszy, w tym emerytów oraz poprawie "rozpoznawalności" Broku jako miejscowości turystycznej.  Ciekawym elementem spotkania sobotniego był spacer po Broku, w celu weryfikacji niektórych proponowanych koncepcji w terenie.    
W imieniu Burmistrza Gminy Brok Marka Młyńskiego serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom grupy roboczej za zaangażowanie i poświęcony czas.


 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.