Get Adobe Flash player

"Sąd Rejonowy w Ostrołęce II Wydział Karny w sprawie pod sygn. akt II K 666/14  wyrokiem z dnia 5 października 2016 roku uniewinnił Burmistrza Gminy Brok Marka Młyńskiego od zarzucanych mu czynów tj. niedopełnienia obowiązków wynikających z art. 36a ust. 1 i 2 Ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz działania na szkodę interesu prywatnego Bogumiły Wujek. Wyrok jest nieprawomocny".

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.